Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διδάσκων: Μαρία Καφεσάκη

e-mail: kafesaki@iesl.forth.gr, τηλ.: 2810 391547, γραφείο: ITE, κτίριο StepC, 1os όροφος, Γ3-203

Βοηθός: Άννα Θεοδώση

e-mail: annatheodosi@iesl.forth.gr, τηλ.: 2810 39ΧΧΧΧ, γραφείο: ITE, κτίριο StepC.

Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024


Ανακοινώσεις:


-->


10-9 m 10-10 m 10-14 m 10-15 m < 10-18 m