Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Διδάσκων: Μαρία Καφεσάκη

e-mail: kafesaki@iesl.forth.gr, τηλ.: 2810 391547, γραφείο: ITE, κτίριο StepC, 1os όροφος, Γ3-203

Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

Ανακοινώσεις:


Σύγχρονη Φυσική ....αλλού:


10-9 m 10-10 m 10-14 m 10-15 m < 10-18 m